2% z dane

Menej ako polovica ľudí využíva možnosť rozhodnúť o tom, ako bude použitá časť ich daní? Je to pri tom najjednoduchší spôsob, ako pomáhať. Vás to nestojí vôbec nič, pre nás znamená vaša podpora veľmi veľa. Sme SPy o.z. a už od roku 2015 organizujeme slovenskú Python komunitu. Pomáhame vzdelávať, tvoríme otvorené vzdelávacie materialy a rozširujeme otvorené technológie po našej krajine a prosíme aj o tvoju podporu.

Údaje pre darovanie 2% pre SPy o.z.:

Názov: SPy
Adresa: Sibírska 1599/21, 83102 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 48412627
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK48 8330 0000 0023 0087 0269
Kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Ako môžem darovať 2% z dane:

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2018. Ak termín nestihnete, nič nie je stratené. Skúste sa opýtať, väčšina zamestnávateľov je ochotná vystaviť potvrdenie aj neskôr.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo Vyhlásení stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výška darovanej sumy sa nezverejňuje.
 5. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
 6. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim blízkym.

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci)/. Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu údaje SPy o.z..
 2. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 3. Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
 4. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim blízkym.

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 2. Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
 3. Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
 4. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 5. Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.
 6. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim známym či obchodným partnerom.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.